Bejelentés


HAGYOMÁNYŐRZÉS CSAK TISZTA FORRÁSBÓL!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Új, állandóan bővülő honlapunk:http://tengri.hupont.hu

 

 

"Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van..." Nagymagyarország széjjeltépve, de élnek még a magyarok ..Versailles-Trianon nem volt béke csupán vak bosszú aratott.


Végtelen a múltnak kútja. Meríthet belőle aki akar. Minden,de minden ami az emberrel ezután történni fog már megtörtént egyszer: máshol más formában, de ugyanazon morális indíttatásból. Az emberi cselekedetek mozgató rugói évezredek alatt sem változnak. Aki tehát ismeri a saját történelmét, az le is tudja vonni a múltban elkövetett hibák, tévedések tanulságait. Amiképpen dicső elődeink cselekedeteiben rejlő útmutatást is meg kell szívlelnünk. Egyesületünk jelmondata " Őseink előttünk járnak" ennek jegyében fogant. Ma amikor országként Európa sereghajtói vagyunk, nemzetként a széthullás küszöbén állunk, etnikumként pedig egyre fogyunk különösen fontos megismerni a múltunkban rejlő tanulságokat.Van miből meríteni! Nem véletlenül neveztek minket őstörténetünk egy korszakában a "tudás népének". Az évezredek távolában kialakult egységes, zárt, fantasztikus kifejező és megjelenítő erővel bíró nyelvünk, csodálatos zenei világunk, a régészeti leletek alapján egyre inkább bizonyítható fölöttébb előkelő származásunk mind mind azt bizonyítják:egy jobb sorsra érdemes nép vagyunk. Mi történt hát velünk? (Ezt a kérdést teszi fel Nemeskürti István is egyik művében) A válasz valójában egyszerű: nemzeti sajátosságaink tudatos rombolása, az idegen érdekek egyre fokozottabb kiszolgálása, saját hazaáruló honfitársaink által, a történelem meghamisítása mind-mind oda vezettek, hogy mára egy identitásától megfosztott, fogyasztóvá silányított embertömeg támolyog jobbra-balra, aszerint, hogy éppen mit akarnak "beadni" neki. A magyarság számára idegen, pénzközpontú kultúra ránkerőltetése, különböző privilegizált népcsoportok kötelező tisztelete, a másság, a deviancia, időnként a perverziók beemelése a közerkölcsbe: mind-mind elképesztő tudatrombolást végeztek népünkben. Itt az ideje, hogy felébredjünk és oda nyúljunk vissza, ahonnan tudunk erkölcsi tartást, erőt, hitet meríteni: A magyarság őstörténetéhez. E célból jött létre a Tengri Mosonmagyaróvári Íjász és Hagyományőrző Egyesület. 1998-ban alakultunk meg a már eddig is összejövögető emberekből, először csak az íjászkodás apropójából, de nagyon hamar felmerült az igény egy átfogóbb tevékenység, a hagyományőrzés iránt, melynek az íjászat csak egy része. Publikációk, régészeti leletek, a kapcsolódó tudományágak eredményei alapján megpróbáltuk megismerni és megismertetni őseink életét, a népvándorlás, honszerzés időszakát,fegyverzetét,harcmodorát, kultikus és gasztronómiai, temetkezési szokásait. Nagyon fontos elemei a kutatásoknak a különböző, máig viták kereszttüzében álló, egymásnak ellentmondó származáselméletek. Nagyon fontos volt (és mai is az)számunkra, hogy állásfoglalásaink, publikációink tudományos igényű és megfelelő tárgyi anyagokkal, leletekkel alátámasztott megnyilvánulások legyenek. 2004-től közhasznúként folytatjuk tevékenységünket, mely az idők folyamán szerteágazóbb lett: 1. Hagyományőrzés: A magyarság valódi származásának megismertetése, népünk igencsak megcsappant identitástudatának felébresztése. Előadások, bemutatók, vetélkedők segítségével ismertetjük meg őseink származáselméleteit, vándorlását, honszerzését, harcmodorát, kultikus és egyéb szokásait. 2. Környezetvédelem: A globalizáció előidézőinek és haszonélvezőinek természetkirabló- és pusztító tevékenységét megfékezendő, megpróbáljuk a fiatalok ezzel kapcsolatos szemléletét pozitív irányban befolyásolni, környezettudatos magatartásra nevelve őket. 3. A szolidaritás: megpróbáljuk segíteni a Mosonmagyaróváron és környékén élő értelmi sérült és szociálisan hátrányos helyzetű embertársainkat. 4. Együttműködés és baráti kapcsolat a határainkon túl élő magyarsággal, annak szervezeteivel. 5. Együttműködés a Mosonmagyaróvár környéki, illetve a régióban tevékenykedő civil szervezettek. Állandó kapcsolattartás, egymás rendezvényeinek látogatása, a tevékenység összehangolása, az ismeretek, tapasztalatok átadása, közös pályázatok készítése konzorciumi formában stb. Erről bővebben a 2008:10 ÉVESEK LETTÜNK oldalon olvashatsz S mivel az oldal címe kétértelmű, pár szót a magyarság származásáról is, amolyan figyelemfelkeltőként,( hisz erről lesz még szó bővebben és kimerítő részletességgel) illetve állásfoglalásként: Elsősorban nem vagyunk finnugorok. Így, egyszerűen és egyértelműen! Bár a különböző származáselméletek között még nem sok konszenzus van, bizonyíthatóan a közvetlenebb felmenőink az avarok-hunok-szkíták, talán sumerok. Egyre több elmélet születik azzal kapcsolatban is, hogy az un. magdaléni-gravettei-solutréi korban ( az őskőkor felső szakasza) alakult ki népünk, melynek magva aztán végig itt is maradt a Kárpát-medencében. Amúgy meg nemzetünk szolgasorba süllyesztését célzó Habsburg törekvések és ezek itthoni hűséges kiszolgálói által lettünk finnugorrá. Szeretném azt mondani, hogy ez már a múlt, de sajna ez nem így van. Ezek a törekvések a mai napig is tapasztalhatók, sajnálatos módon a MTA tevékeny részvételével.

Erről bővebben az Őstörténet oldalnál olvashatsz.

 

Hasznos linkek! Kérlek, hogy szavazatoddal támogasd a lap ismertségét, az alábbi linkre kattintva: linkajánlásÉrdekes Weblap Szavazás Katalógus
BannerCsere.info

Tárhely szolgáltatás |Keresooptimalizálás Garanciával! Linktár Webkatalógus
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!